Propojto s.r.o. elektroinstalace, hromosvody, kamerové systémy, zabezpečení domu, videotelefony
605 160 627

Elektro revize

Untitled document

Elektrorevize se zabývají kontrolou, správou a evidencí veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud. Cílem elektrorevize je předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem.

Elektrorevizí můžeme označit komplexní prohlídkou a kontrolou veškerých elektrický zařízení zejména z pohledu bezpečnosti. V praxi se rozlišuje několik druhů elektrorevizí. Jsou jimi vstupní, pravidelné a mimořádné elektrorevize. Z hlediska subjektu elektrorevize pak rozlišujeme revize elektroinstalací, hromosvodů, strojů a ručního nářadí.

Normy

Požadavky na výkon elektrorevizí pak určují normy. Základní normou je ČSN 33 1500. Tato státní norma určuje, které elektrické zařízení podléhají nutnosti absolvování elektrorevize. Dále také stanovuje revizní lhůty - časové intervaly, v kterých je nutné vykonávat pravidelné elektrorevize. Na tuto normu navazuje několik dalších norem, vyhlášek a nařízení. Další významnou normou, a to pro revize hromosvodů, je ČSN 62305-3.

Legislativa

Vykonávání elektrorevizí na území České republiky přikazují tři zejména tři zákony:

- zákon č. 102/2001 Sb. - pojednává o odpovědnosti výrobce
- zákon č. 378/2001 Sb. - věnuje se pracovněprávní odpovědnosti
- zákon č. 401/1964 Sb. - týká se soukromé sféry, občanské odpovědnosti

 

>